E-tebligat uygulamasına dikkat!

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 22/09/2021 tarihli ve E.2021/2, K.2021/4 sayılı Kararında, e-tebligat uygulamasında önemli bir karara imza attı.

Bu karar ile e-tebligat için SMS veya E-mail ile bilgilendirme olmasa bile tebligatlar süresinde yapılmış olacak ve geçerli sayılacak.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 22/09/2021 tarihli ve E.2021/2, K.2021/4 sayılı Kararında, muhatabın cep telefonuna SMS veya e-posta adresine mail yoluyla tebligatla ilgili bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verdi.

Yani, mükellefin haberi olmadığı halde cezalar kesilecek, ödeme emirleri gönderilecek, tebligat yapılacak, süresinde itiraz edilemeyecek. Sonuç olarak cezalar kesinleşecek. Mükellefler ödemek zorunda kalacaklar. İtiraz hakları olmayacak. Yargı yolu kapalı olacak.

Bu durumda mükellefler her 7 günde bir e tebligat sistemini düzenli olarak kontrol etmeliler. Etmeyenler büyük mağduriyet ve problemler yaşayacaktır.

Veya Danıştay kararını düzeltip, SMS veya Mail iletimini Tebligatın sıhhati açısından temel unsur kabul etmelidir.

Bizim önerimiz ise, e-tabligat için sabit günler belirlenmesidir. Her ay için, tebliğ tarihi olarak sabit gün belirlenmeli ve süreler bu günden itibaren başlamalıdır. Örneğin her ayın son günü, o tarihe kadar tarihe kadar gönderilmiş tüm tebligatlar için tebliğ tarihi olabilir. Mükellef, her ayın son günü, şifresi ile tebligat sistemini kontrol eder. Gelen bir tebligat varsa gereğini yapar. İdare tarafından ister ayın 1. gününde isterse ayın 30. gününde gönderilsin, tüm tebligatlar son günü tebliğ edilmiş kabul edilmelidir.

Mükellef ve vatandaş odaklı bir bakış açısı ile hareket edilmeli, mağduriyetler oluşturulmamalıdır.

Mevcut durum vatandaşına tuzak kuran bir devlet görüntüsü vermektedir.

Karara ilişkin link:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211118-5.pdf