10/2021 Vergi Takvimi

Başlangıç Bitiş VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/10/2021 11/10/2021 16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi

Devam