VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ İŞVERENLERİN SGK e-BİLDİRGE ŞİFRELERİ OTOMATİK OLARAK PASİFE ALINACAK

Şifrelerin vefat eden veya başkası adına olmasına göre iki şekilde uygulama yapılacaktır.

1-Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Farklı Kişi Olması HalindeÖlen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100 üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.İşvereni vefat eden işyeri adına e-Bildirge şifresi ile işlem yapılmak üzere sisteme girilmek istenildiğinde (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dahil) kullanıcılara aşağıdaki uyarı mesajı verilecektir.”Gerçek kişi işyeri işvereni vefat ettiğinden işyerinin kullanıcı kodu ve şifreleri iptal edilmiştir. İntikal işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz.”

2-Gerçek Kişi İşveren ile e-Bildirge Kullanıcısının Aynı Kişi Olması HalindeGerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-Bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISigorta Primleri Genel Müdürlüğüİşverenler Daire BaşkanlığıBu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır._______________________________________________________________________________________________________________________________Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/AnkaraBilgi için: Fatma MEMİŞTelefon No: 0(312) 458 7131/7128 Faks No: 0(312) 4321237Memure-Posta: isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.trKep Adresi: sgk@hs01.kep.trTelefon No: 0(312) 458 7131/712891/2Sayı:E-99779835-202.99-3499074611.11.2021Konu :Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin ……………….