GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİMİ

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Kurum Geçici Vergi Beyannamesine Eklenmiştir.

“Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” KURUMLAR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ VERGİ BEYANNAMESİ ekinde verilecektir.

Kurum geçici vergi beyannamesinin “Ekler” bölümünde “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler” kulakçığında yer almaktadır.

09/2021 dönemi ve sonrası için uygulama başlamıştır.