7326 yapılandırma vergi ödemelerinin 2. taksitini atlamayın

Aman Dikkat!

Vergi borçları yapılandırma kanun çıktığı zaman 2 ayda bir ödeme şeklinde yapılandırılmıştır. İlk taksit ödemesi 1.11.2021 tarihine 1 ay ertelenmiştir. Sonraki taksitler ertelenmemiştir.

Bu nedenle 2. taksit ödemesi 30.11.2021 tarihinde yapılacaktır. Son dakika uzatması yapılmazsa, yapılandırmanın bozulmaması için 2. taksitin de 11. ay sonunda ödenmesi şarttır.

Bununla birlikte Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak Kasım ayında esnaf ve tüccarlar, 2 vergi 1 sgk taksidi ödeyecektir.