SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASI 01.01.2022 TARİHİNDE BAŞLIYOR.

11.12.2021 tarihinde yapılan SGK duyurusu ile, son başvuru tarihi 31.01.2022 olarak güncellenmiştir. İlgili duyuru metni aşağıdadır.

SGK E-TEBLİGAT SİSTEMİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI

24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-tebligat
sistemi kullanılacaktır.


 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescilli işyeri olanlar sisteme zorunlu olarak dahil olacaklar.
 İşverenler dışında kendilerine tebliğ yapılması gereken gerçek ve tüzel kişiler ise sisteme isteğe bağlı olarak dahil olabileceklerdir.
SGK elektronik tebligat sistemine girişi zorunlu olan ve tescilli işyeri dosyası olan işverenlerin;
 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere en geç 3 ay içinde, en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.
 İlk defa 01 Ekim 2021 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerlerinin en geç tescil tarihini takip eden ay başından başlamak üzere 3 ay içerisinde sisteme kayıt
olmaları gerekmektedir.

Başvurular elektronik ortamda alınacak olup Sosyal Güvenlik Kurumu’nda elden herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
E-devlet sisteminde sgk-elektronik tebligat başvuru formunu doldurarak tebligat sistemine kayıt yapılmaktadır.


 E-devlet e tebligat Sgk başvuru ekranına giriş yapılarak,

..> E-devlet SGK tebligat başvurusu ekranı.
 Uygulamaya girdikten sonra YENİ BAŞVURU tıklanacak.
 Açılan ekranda BAŞVUR diyerek SGK e-tebligat giriş işleminizi tamamlanmış olacak.

Böylelikle vergi dairesi ile birlikte SGK da her türlü bilgi ve belge istemeyi; tebligat işlemlerini e tebligat olarak elektronik olarak yapacak. Mükellefler, zor durumla karşılaşmamak için internet üzerinden bu kurumların e tebligat menülerini sürekli kontrol etmemeliler. Çünkü gönderilen tebligatların süresinde itiraz edilmemesi durumunda tüm cezalar kesinleşmekte, mahkeme yolları kapanmakta, mükellefin hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Aman dikkat diyelim.

Tebligat sisteminin mükellefi ateşe atan bu durumu düzeltilmelidir.

En azından tebligat tarihi için, belli tarih belirlenip bu tarihe kadar mükelleflerin , tebligat sistemini kontrol etmesine imkan verilmelidir.

Mevcut durumda sürekli tebligat sisteminin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu da ticareti faaliyetin yoğunluğu içinde mümkün olmamaktadır.

Beyanname verilmesi uygulamasında olduğu gibi e-tebligat uygulamasında da her ayın son günü , tüm tebligatlar için tebliğ tarihi olarak belirlenmelidir. Mükellefler de her ayın sonunda e tebligat sisteminden kontrol etme imkanına kavuşacaktır.

Mevcut durumda mükellefleri büyük mağduriyetler beklemektedir.

11.12.2021

SGK e-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİNDUYURU

24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik”‘ in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler,yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlütutulmuştur. Yönetmeliğe göre bu süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir.Kurumumuzca,elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10.12.2021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. Bu nedenle 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.