2022 yılı Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Sınırı

21.12.2021 tarihinde yayınlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 534) göre;

Resmi Gazete No: 31696 Resmi Gazete Tarihi: 21/12/2021 ile bilanço hesabına göre defter tutma hadleri aşağıdaki gibidir.

MADDE 180
SINIF DEĞİŞTİRME
Madde 180- b) (II)’inciden (I)’inciye geçiş: İş hacmi bakımından II. sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I. sınıfa geçerler(*).

  1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlerden % 20’yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;
  2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlere nazaran % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse.

Belirlenmiş hadlerin %20 artırılmış hali ile :

2021 Bilanço sınırı2022 için belirlenmiş hadler%20 ilave ile  2022 Bilanço Sınırı
1- Yıllık  
-Alış tutarı:300.000400.000480.000,00
-Satış tutarı:420.000570.000648.000,00
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı:150.000200.000240.000,00
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı:300.000400.000480.000,00